ALDA zlepšuje životní prostředí

5. dubna 2024

Pomohli jsme k úspoře 87.178,48 kWh elektrické energie

ALDA hotel equipment a.s. si uvědomuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a aktivně se angažuje v snaze minimalizovat svůj ekologický otisk.
Toto úsilí přesahuje pouhé dodržování zákonů a předpisů a zaměřuje se na přímočaré akce, které vedou ke konkrétním pozitivním výsledkům.

A právě díky těmto akcím získala osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí. V roce 2023 firma aktivně přispěla k zajištění zpětného odběru 14.441 kg elektrozařízení. Tato iniciativa byla provedena s důrazem na nejlepší dostupné technologie a v souladu s evropskými standardy pro environmentální ochranu.