Přínos životnímu prostředí

8. srpna 2022

Více než 90 % materiálů získaných z recyklovaných elektrospotřebičů jsme vrátili zpátky do oběhu.

Společnost ALDA hotel equipment a.s. se svojí každodenní činností snaží přispívat k ochraně životního prostředí. To mimo jiné dokládá i Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které naše společnost získala za zpětný odběr elektrozařízení a jeho následným zpracováním.

Osvědčení o přínosu životnímu prostředí